Sajó Rima ETT rövid bemutatása

Alapító tagok
Fürjes Pál
Ózd
Tamás Barnabás
Putnok
JUDr. Jozef Šimko
Rimaszombat
Anna Szögedi
Tornalja

Megalakulás:

A Sajó – Rima Európai Területi Társulás alapításának gondola 2011-ben merült fel először. Korábban Sajó – Rima Eurorégió néven működő tömörülés helyett ez az új jogi forma magasabb szintre tudja emelni a térség kapcsolatrendszerét, illetve az uniós források felhasználásának hatékonyságát. 2013. Február 14-én, Putnokon találkozott a négy, későbbi alapító város vezetősége (Putnok, Ózd, Tornalja, Rimaszombat) ezen a találkozón konkrét lépéseket is tettek a városok vezetőségei a jövőt illetően. Megválasztották az elnökét Tamás Barnabást, Putnok illetve társelnökét Šimkó József Rimaszombat polgármestereinek személyében.

Az alapítók később más környező településeket is szeretnének bevonni a területi együttműködésbe.

Az észak borsodi illetve gömöri térség gazdasági, infrastrukturális és kulturális fejlesztését tűzték ki célul a frissen létrehozott, s immár hivatalosan is működőképessé vált európai együttműködéstől Ózd, Putnok, Rimaszombat és Tornalja. Az alakuló ülésen megválasztották az EGTC tisztségviselőit. Az alapítok, azt remélik, hogy a regionális – és gazdaságfejlesztési elképzeléseiket az EGTC-n keresztül sikeresebben tudják megvalósítani, Tamás Barnabás Putnok Város polgármestere személyében úgy vélik megfelelő elnökre találtak.

A Sajó- Rima ETT megalakulásáról szóló Fővárosi Törvényszéki határozat 2013. április 4-én emelkedett jogerőre. Az ezt követő egy hónapban megtörténtek a szervezet alapvető működéséhez szükséges, kötelező adminisztratív feladatok: adószám megkérése, bankszámla nyitása, aláírási címpéldányok elkészíttetése, bélyegző vásárlása és adminisztratív formanyomtatványok beszerzése. Az ETT könyvelését Putnok Város Önkormányzata vállalta magára, irodája szintén a városháza épületében kapott helyet. A EGTC jogszabály megalkotása egy több év es előkészítő folyamat eredménye. Létrehozásának két fő oka: az euro-régiók erősödése és az INTERREG –program reformjának szükségessé válása.

Hivatkozva az Európai Parlament és a Tanács által 2006. július 5-én elfogadott, az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006EK számú rendeletre, (a továbbiakban: Rendelet) a Magyar Országgyűlés által elfogadott, az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. Törvényre ( a továbbiakban: Törvény), valamin a Sajó – Rima Korlátolt Felelősségű európai Területi Együttműködési Csoportosulás megalapítását elhatározó Egyezményre (továbbiakban: Egyezmény), az érintett tagok ezúton jogi személyiséggel rendelkező, non–profit gazdálkodó szerveztet hoztak létre.

Székhelye: 3630, Putnok Kossuth Lajos út 5.

Feladatok:

A csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozásban, területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket megvalósítson.

Az ETT feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozásban, területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket valósítson meg.

Az EGTC feladata biztosítani a célok és feladatok eléréséhez, illetve megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételeket, „know–how”, valamint adatok, információk szabad áramlását az Európai Unió által létrehozott intézményi kereteken belül a társulás érdekeinek érvényesítése.

A Csoportosulás feladatainak ellátása során, a Rendelet és a Törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, annak tevékenységéből származó jövedelmet kizárólag saját céljainak megvalósítására használja fel.

A területi társulás általános célja, hogy a határ menti együttműködési keretben az Európai Unió által érintett két tagállam pénzügyi forrásainak bevonásával megerősítse a gazdasági és társadalmi kohéziót a Csoportosulás tagjai között.

A Csoportosulás különös céljai a működési területen a közös gazdaságfejlesztési, így mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, szolgáltatási és idegenforgalmi tervek programok készítése és megvalósítása, ezek mindegyike szerepel a CESCI által készítette stratégiában.

A térségi infrastruktúra és közlekedési rendszerek összehangolt és környezetbarát fejlesztése. Közös területi tervezés ezen belül a terület használatára, vízgyűjtő területek, felszíni vizek, vízbázisok és védett területek használatára és kezelésére vonatkozó tervek készítése. A területfejlesztés és területrendezés összehangolása, így közös terveken alapuló együttes kezelést eredményező, átfogó, részletes akcióprogramok és hatásvizsgálatok. A közintézmények és a társadalmi szervezetek széleskörű, összehangolt együttműködése. Az oktatási és művelődési, szabadidő és sport, kutatási és innovációs intézmények kapcsolatainak és közös tevékenységeinek szélesítése. Az együttműködés környezetvédelem, a természetvédelem, az erdészet, a vízügy és katasztrófa – elhárítás területén. Az egészségügyi és szociális intézmények közötti együttműködés javítása, társadalom felzárkóztatás, közös tevékenység a tiszta vízért és levegőért.