Meghívó

TISZTELT HÖLGYEM, URAM!
Tisztelettel meghívom Önöket a Sajó-Rima Eurorégió Határon Átnyúló Együttműködés Elnökségi ülésére.
Az ülés időpontja: 2018. május 30. (szerda) 13:00 órától
Az ülés helye: Putnok Városháza Tanácskozó terme

NAPIREND:

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a határozatképtelenség esetére megismételt közgyűlés megtartására az eredeti napirendi kérdésekben 2018. május 30-án, 13.30 órakor kerül sor azzal, hogy a megismételt Közgyűlés napirendje az eredeti közgyűlés napirendjével egyező, és a megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

A megjelenésére feltétlenül számítok, akadályoztatása esetén kérem, szíveskedjen helyetteséről gondoskodni.

Kérem, hogy részvételi szándékát az 530-032-es telefonszámon, vagy a tothneerzsike@putnok.hu e-mail címre jelezni szíveskedjen.

Vissza